BULEVADRUL METALURGIEI NR. 78BUCUREȘTI ROMÂNIA
TELEFON 0040-21-406.60.11

Cariere

BENEFICII:

♦ PACHET SALARIAL MOTIVANT

♦ POSIBILITATE DE AVANSARE

♦ CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ

♦ ALTE STIMULENTE OCAZIONALE

Alte detalii se vor discuta la interviu.
Vă recomandăm, pentru o mai buna înțelegere a domeniului de activitate, să vizitați site-ul companiei: www.electroservice.ro

Proces de Recrutare: mini-interviu telefonic, interviu RU, interviu specializat și probă practică specifică postului.

CV-urile se vor depune la:

♦ adresa de e-mail: office@electroservice.ro.

♦  sediul societății de la adresa: Blvd. Metalurgiei, Nr. 78, București

ro_RORomână