BULEVADRUL METALURGIEI NR. 78BUCUREȘTI ROMÂNIA
TELEFON 0040-21-406.60.11

Managementul calității

Firma ELECTRO-SERVICE R.B. S.R.L. are implementat sistemul integrat calitate – mediu – sănătate și securitate ocupațională fiind certificată de RoyalCert Registras Romania, conform standardelor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 si OHSAS 18001:2007.

Managementul S.C. ELECTRO-SERVICE R.B. S.R.L. a definit și documentat politica în domeniul managementului calității.

Aceasta este implementată și aplicată la toate nivelurile structurii organizatorice, respectând cerințele prevăzute în standardul de referință SR EN ISO 9001:2015 și a cerințelor prevăzute în comenzi / contracte.

Obiectivele referitoare la managementul calității sunt clar definite și stabilite de către managementul organizației și au alocate toate resursele necesare pentru îndeplinire.

Toți angajatii organizatiei, inclusiv noii angajati, sunt instruiți astfel încât să înțeleagă politica și obiectivele în domeniul calității și angajamentul cerut pentru a atinge aceste obiective.

Managementul de vârf asigură că această politică este înțeleasă, pusă în aplicare și menținută la toate nivelurile în organizație.

Politica și obiectivele în domeniul calității, precum și responsabilitațile și mijloacele pentru îndeplinirea acestora sunt „produsele” pe care le execută managementul de vârf al organizației, dar le pune în aplicare întregul personal al organizației.

Politica în domeniul calității

Atunci când a stabilit politica în domeniul calității, s-a ținut cont de următoarele elemente:
• nivelul și tipul îmbunătățirilor viitoare necesare pentru ca organizația să aibă succes
• nivelul așteptat sau dorit al satisfacției clientului
• dezvoltarea angajaților
• resursele necesare pentru a depăși cerințele SR EN ISO 9001:2015
• contribuția potențială a furnizorilor la succesul organizației

Gradul de adecvare al politicii în domeniul calității este analizat în cadrul ședințelor efectuate de management, iar revizia acesteia poate atrage o revizuire a obiectivelor calității.

https://electroservice.ro/wp-content/uploads/2018/08/CERTIFICATE-9001-400x500.jpg
https://electroservice.ro/wp-content/uploads/2018/08/CERTIFICATE-400x500.jpg
https://electroservice.ro/wp-content/uploads/2018/08/CERTIFICATE-18001-400x500.jpg
ro_RORomână
en_GBEnglish (UK) ro_RORomână